Moje ocenenia a certifikáty

  

V roku 2006 Ocenienie Skokan roka od spoločnosti Consumer Finance Holding a.s. od divízie Partner Group

 

 V roku 2009 Ocenenie Bojovník proti kríze od spoločnosti Consumer Finance Holding a.s. od divízie Partner Group

V ročníku 2010/2011 Diplom za 1 miesto môjmu TRIANGEL Teamu

Certifikát na poskytovanie VÚB hypoték

Certifikát na poskytovanie ČSOB úverov na bývanie

Certifikát na poskytovanie rôznych typov pôžičiek od spoločnosti Ahoj a.s.

Certifikát na poskytovanie pôžčiek od spoločnosti Zinc Euro a.s.

Certifikát od Slovenskej realitnej akadémie

Osvedčenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania v sektore Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov od Slovenskej bankovej asociácie

Osvedčenie o absolovaní osobitného finančného vydelávania v sektore Poistenia a zaistenia od Slovenskej bankovej asociácie

Osvedčenie o absolovaní osobitného finančného vzdelávania v sektore Príjímania vkladov od Slovenskej bankovej asociácie

Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky v sektore Poistenia a zaistenia od Slovenskej bankovej asociácie

 Osvedčenie o absolvovaní odbornej skúšky v sektore Príjimania vkladov od Slovenskej bankovej asociácie

Osvedčenie absolvovaní odbornej skúšky v sektore Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra Národnej banky Slovenska v podregistri Prijímanie vkladov spoločnosťou Finportál a.s.

Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra Národnej banky Slovenska v podregistri Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov spoločnosťou Finportál a.s.

Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra Národnej banky Slovenska v podregistri Poistenia a zaistenia od spoločnosti Finportál a.s.

Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra Národnej banky Slovenska v podregistri Poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov spoločnosťou Consumer Finance Holding a.s.

Osvedčenie o zápise podriadeného finančného agenta do registra Národnej banky Slovenska v podregistri Prijímania vkladov spoločnosťou Consumer Finance Holding a.s.

  

Čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti a plnej spôsobilosti na právne úkony podľa zákona č. 186/2029 Z.z. o finančnom sprostredkoovaní a finančnom poradenstve